Liankerääjät ovat huippusuosittuja! Liankerääjä kerää itseensä nimensä mukaisesti altaan vedestä epäpuhtauksia, kosmetiikkaa ja öljyä, estäen likaraidan muodustumista vesirajaan. Ne siis toimivat eräänlaisina kelluvina lisäsuodattimina. Imee omaan painoonsa nähden monikymmenkertaisen määrän epäpuhtauksia!

Suodatus